Кое е значењето на обновувачкиот статус во демо-извештајот?

Во демо-извештајот, ако обновувачкиот статус на датотеката е „Целосно обновувачки„, Сите податоци во таа датотека можат целосно да се обноват.

Ако статусот на обновување е „Делумно се обновува„, Единствениот дел од податоците во таа датотека може да се обнови.

Ако статусот на обновување е „Не може да се врати„, Тогаш податоците во таа датотека не можат да се обноват.