Зошто обновената лозинка е различна од онаа што ја поставив?

Поради природата на алгоритмот за криптирање во датотеката Outlook PST, обновената лозинка може да биде различна од онаа што ја поставивте, но сепак е во можност да ја дешифрира шифрираната PST-датотека без никакви проблеми.