Употреба на материјал на нашата веб-страница

Информациите, уметничките дела, текстот или сликите (заедно, „Материјали“) содржани на оваа веб-страница се заштитени со закони за авторски права. Може да пристапите и да ги користите Материјалите само за лични или образовни цели. Вие не можете да ги менувате или користите материјалите за која било друга цел без DataNumen, Inc дозвола. Освен како што е предвидено подолу, не можете да реобјавувате, репродуцирате, стрost или дистрибуирајте какви било материјали на оваа веб-страница.

Може да печатите материјали на оваа веб-страница само за лични или едукативни цели и мора да вклучите какво било известување за авторско право првично вклучено во материјалите во сите копии.

Секој компјутерски софтвер што може да се преземе или на друг начин е достапен од оваа веб-страница, е лиценциран предмет на условите за апликацијатаcabдоговор за лиценца.

Материјалите вклучени на оваа веб-страница се составени од DataNumen, Inc од различни извори и се предмет на промена без претходна најава.

Сајтови поврзани од оваа веб-страница

Веб-страниците поврзани од оваа веб-страница не се под DataNumen, Inc контрола, и DataNumen, Inc не презема никаква одговорност или одговорност за какви било комуникации или материјали достапни на такви поврзани страници. DataNumen, Inc нема намера врските на оваа веб-страница да бидат упати или одобрување на поврзаните субјекти и се дадени само за погодност.

Ограничување на одговорноста и гаранцијата

КОРИСНИКОТ СЕ СОГЛАСУВА ДЕКА КОРИСТЕЕТО НА УСЛУГАТА Е ЦЕЛОСТ НА СОПСТВЕН РИЗИК НА КРЕДИТЕ DataNumen, Inc УСЛУГИТЕ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ „КАКО ИСТАН“, БЕЗ ГАРАНЦИЈА за какви било видови, ИЗРАЗИ ИЛИ ИМПЛИЦИРАНИ, ВКЛУЧУВА WЕ БЕЗ ЛИМИТАЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИИ, УСЛУГИ, Непрекинат пристап или производи што се нудат, DataNumen, Inc СОФТВЕРСКИ ЛИЦЕНЦИРАНИ КОН Клиентот и резултатите добиени преку услугата. ПОСЕБНО, DataNumen, Inc ДИСКЛИМИ СЕКОЈА И СИТЕ ГАРАНЦИИ ВКЛУЧУВАЕ, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО НА:
(1) какви било гаранции во врска со достапноста, точност или содржина на информации, производи или услуги; И (2) какви било гаранции за титула или гаранции за трговска способност или соодветност за одредена цел.

ОВОЈ ОДГОВОР за одговорност важи за какви било штети или повреди предизвикани од какво било нарушување на перформансите, грешки, испуштања, бришења, дефекти, компјутерски вирус, кражба или уништување или неовластено пристапување до. КОРИСНИКОТ ПОСЕБНО ПРИЗНАВА ТОА DataNumen, Inc НЕ СЕ ОДГОВОРНУВА ЗА КЛЕВЕТНО, НАВРЕДНО ИЛИ НЕЛЕГАЛНО ОДНЕСУВАЕ НА ДРУГИ КОРИСНИЦИ ИЛИ ТРЕТИ СТРАНИ И КОИ РИЗИКОТ НА ПОВРЕДИ ОД ОДЛОИТЕ ОДМОРИ ЦЕЛО СО ЦЕНИТЕ.

НИТУ ЕДНО DataNumen, Inc Ниту еден од неговите агенти, афилјати или даватели на содржини не смеат да бидат одговорни за какви било директни, индиректни, инцидентални, специјални или последователни штети што произлегуваат од употребата на услугата или неможноста да се добие пристап до службата или услужниот сервис . Клиентот овде признава дека одредбите од овој дел ќе се применуваат на целата содржина на услугата.