Зошто не можам да ги најдам посакуваните е-пошта или други предмети во фиксната PST-датотека?

Понекогаш посакуваните е-пошта и други предмети се обновуваат, но нивните имиња се менуваат или се преместуваат во некои посебни папки, како што е „Recovery_Groupxxx“, поради оштетување на датотеката. Значи, за да потврдите дали е-поштата или другите предмети се обновени, можете да ги користите темите за е-пошта или други својства на објектот, за да ги пребарувате.

Што се однесува до папката, ако сè уште се сеќавате на некои е-пораки во таа папка, тогаш можете да ги барате овие е-пошта преку нивните теми, а потоа врз основа на резултатот од пребарувањето, пронајдете ја посакуваната папка.