Може ли да ја префрлам лиценцата од еден на друг компјутер?

Ако купите единствена стандардна лиценца, тогаш НЕ МОNЕ да ја пренесете лиценцата од еден на друг компјутер, освен ако стариот компјутер повеќе нема да се користи во иднина (да се напушти).

Ако купите лиценца за техничар, тогаш можете слободно да ја пренесете лиценцата од еден на друг компјутер. Те молам контактирајте не ако сакате да купите ваква лиценца.