Дали лиценцата е вечна?

ДА, лиценцата е постојана, што значи дека можете да го користите нашиот производ:

  1. Засекогаш
  2. За неограничени времиња
  3. Поправете го неограничено број на датотеки.

Тоа е НЕ лиценца заснована на претплата.