Која е разликата помеѓу демо верзијата и целосната верзија?

Демо-верзијата нема да ја излезе фиксната датотека или ќе вметне демо-текстови во фиксната датотека. Додека целосната верзија нема такво ограничување.