Како да проверам дали мојата датотека може да ја поврати сам?

Можете да ја отворите вашата датотека со хексадецимален уредник и да ги проверите нејзините податоци. Ако датотеката е исполнета со сите нули, тогаш вашата датотека не може да се опорави.

Постојат многу достапни хексадецимални уредници:

  1. HexEd.it (Бесплатен уредник преку Интернет)
  2. OnlineHexEditor (бесплатен уредник преку Интернет)
  3. Hex Works (бесплатен уредник преку Интернет)
  4. UltraEdit (апликација за Windows, споделен софтвер)
  5. WinHex (апликација за Windows, споделен софтвер)