Може ли да ја изведам фиксната база на податоци во формат Access 95/97?

Да, ве молиме направете го следново:

  1. Кликнете на „Опции“, потоа кликнете на „Напредни опции“.
  2. Изберете го форматот „Излезна база на податоци“ во „Microsoft Access 95/97 формат“.
  3. Потоа можете да ја изберете вашата корумпирана база на податоци за пристап и да ја поправите. Форматот на излезната база на податоци ќе биде во формат Microsoft Access 95/97.