На колку компјутери можам да го инсталирам вашиот производ?

Ако купите единствена лиценца, тогаш можете да го инсталирате нашиот производ само на еден компјутер. Ве молиме, забележете дека НЕ ​​МОANЕ да ја пренесете лиценцата од еден на друг компјутер, освен ако стариот компјутер повеќе нема да се користи во иднина (да се напушти).

Ако сакате да го инсталирате нашиот производ на повеќе компјутери, ги имате следниве 3 опции:

  1. Купување на бројот на лиценци врз основа на количината на компјутерите што сакате да ги инсталирате. Ние нудиме попуст на волумен, ако купите повеќе лиценци истовремено.
  2. Купете лиценца за страница за да можете да го инсталирате нашиот софтвер на неограничен број компјутери во вашата организација.
  3. Ако сте техничар и сакате слободно да ја пренесете лиценцата од еден на друг компјутер, тогаш можете да купите лиценца за техничар што ви овозможува да го сторите тоа.

Се чувствуваат слободни да контактирајте не ако сте заинтересирани да купите лиценца за веб-страница или лиценца за техничар.