A mund të nxjerr bazën e të dhënave fikse në formatin Access 95/97?

Po, ju lutem bëni si më poshtë:

  1. Klikoni "Options", pastaj klikoni "Advanced Options".
  2. Zgjidhni "formatin e bazës së të dhënave Output" në "formatin Microsoft Access 95/97".
  3. Pastaj mund të zgjidhni bazën tuaj të të dhënave të korruptuar të Accessit dhe ta riparoni atë. Formati i bazës së të dhënave të daljes do të jetë në formatin Microsoft Access 95/97.