A mund ta përdor softuerin tuaj për të riparuar një skedar të korruptuar Mac?

Po. Ju mund të bëni si më poshtë për të riparuar një skedar të korruptuar ose të dëmtuar Mac.

1. Instaloj DataNumen produkt në një kompjuter PC / Windows.
2. Kopjoni skedarin e korruptuar nga Mac në PC.
3. Riparoni skedarin e korruptuar në PC me DataNumen produkt.
4. Kopjoni skedarin fiks përsëri në Mac.

Për shembull, për të riparuar dokumentin tuaj Word në Mac, ju lutemi bëni si më poshtë:

1. Instaloj DataNumen Word Repair në një kompjuter PC / kompjuter Windows.
2. Kopjoni dokumentin e korruptuar Word nga Mac në PC.
3. Riparoni dokumentin e korruptuar Word në PC me DataNumen Word Repair.
4. Kopjoni dokumentin fiks Word përsëri në Mac.