A është licenca e përhershme?

PO, licenca është i përjetshëm, që do të thotë që ju mund të përdorni produktin tonë:

  1. Përgjithmonë
  2. Për kohë të pakufizuara
  3. Riparoni një i pakufizuar numri i skedareve.

Kjo është NUK një licencë e bazuar në pajtim.