A duhet të çinstaloj versionin demo përpara se të instaloj versionin e plotë?

Sa i përket versionit të fundit të produktit tonë, instaluesi i versionit të plotë do të çinstalojë automatikisht versionin demo përpara se të instalojë skedarët në kompjuterin tuaj. Sidoqoftë, nëse hasni ndonjë problem gjatë instalimit, atëherë më mirë të çinstaloni versionin demo përpara se të instaloni versionin e plotë.