Përdorimi i materialit në faqen tonë të internetit

Informacioni, vepra arti, teksti ose fotografitë (kolektivisht, "Materialet") të përfshira në këtë faqe në internet mbrohen nga ligjet e së drejtës së kopjimit. Ju mund të përdorni dhe përdorni Materialet vetëm për qëllime personale ose arsimore. Ju nuk mund të modifikoni ose përdorni Materialet për ndonjë qëllim tjetër pa DataNumen, Inc leje. Përveç siç parashikohet më poshtë, ju nuk mund të ribotoni, riprodhoni, fost ose shpërndani ndonjë Materiale në këtë faqe në internet.

Ju mund të shtypni Materiale në këtë faqe në internet vetëm për qëllime personale ose arsimore dhe duhet të përfshini çdo njoftim për të drejtën e autorit të përfshirë fillimisht me Materialet në të gjitha kopjet.

Çdo program kompjuterik i shkarkueshëm ose i disponueshëm ndryshe nga kjo faqe në internet është i licencuar në varësi të kushteve të aplikacionitcable marrëveshje licence.

Materialet e përfshira në këtë faqe në internet janë përpiluar nga DataNumen, Inc nga një larmi burimesh dhe mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

Sitet e lidhura nga kjo faqe në internet

Faqet e lidhura nga kjo faqe në internet nuk janë nën DataNumen, Inc kontrolli, dhe DataNumen, Inc nuk merr asnjë përgjegjësi ose përgjegjësi për çdo komunikim ose materiale të disponueshme në faqe të tilla të lidhura. DataNumen, Inc nuk synon që lidhjet në këtë faqe në internet të jenë referime ose miratime të subjekteve të lidhura dhe ofrohen vetëm për lehtësi.

Kufizimi i Përgjegjësisë dhe Garancisë

KLIENTI Pajtohet që përdorimi i shërbimit të jetë plotësisht në rrezik të vetë klientit. DataNumen, Inc SH SERRBIMET JAN T OFRUARA "SI IS", PA GARANCI NDONJ LLOJ, PA SHPREHJE OSE NDIKUAR, PLRFSHIR PA KUFIZIM NDONJ GARANCI P FORR INFORMACION, SHVRBIME, QASJE TIN PALUAJTURA PRODUKTET E OFRUARA TV PRODUKTET DataNumen, Inc PROGRAMI LICENCUAR KLIENTIT DHE REZULTATET E FITUARA PRMES SH SERRBIMIT. SPECIFIKISHT, DataNumen, Inc SHPENZON NDONJ DHE T ALL GJITHA GARANCIT, PCRFSHIR, POR JO KUFIZUAR N::
(1) NDONJ W GARANCI LIDHUR ME AKTIVITETIN, SAKTSIN OR OSE P CONRMBAJTJEN E INFORMACIONIT, PRODUKTET OSE SH SERRBIMET; DHE (2) NDONJ W GARANCI TITULLI OSE GARANCI P OFR TREGTI T LIR OSE P ORRDORIMI PR Q PLLIM T P VEÇANTA.

KJO PJESLAMARRJE E P LRGJEGJSIS Vlen për çdo dëmtim ose dëmtim të shkaktuar nga ndonjë dështim i performancës, gabimit, heqjes, fshirjes, defektit, virusit kompjuterik, vjedhjes ose shkatërrimit ose hyrjes së paautorizuar në. KLIENTI NJOHET SPECIFIKISHT SE DataNumen, Inc NUK LSHT E PIARGJEGJSHME P CONR Sjelljen shpifëse, fyese ose të paligjshme të blerësve të tjerë ose palëve të treta dhe që rreziku i dëmtimit nga pushimet e mëparshme plotësisht me klientin.

AS DataNumen, Inc Asnjë nga agjentët e saj, ndihmësit ose ofruesit e përmbajtjes nuk duhet të jenë të përgjegjshme për ndonjë dëmtim të drejtpërdrejtë, indirekt, inicidencial, special ose pasues që del nga përdorimi i shërbimit ose paaftësisë për të fituar hyrjen ose përdorimin e shërbimit të shërbimeve. . KLIENTI KETU NJOHET SE DISPOZITAT E K THTIJ SEKSIONI DO T AP ZBATOHEN T ALL GJITHA PTRMBAJTJEN E SH ONRBIMIT.