Si të kontrolloj nëse dosja ime është e rikuperueshme nga unë?

Mund ta hapni skedarin tuaj me një redaktor heksadecimal dhe të kontrolloni të dhënat e tij. Nëse skedari është i mbushur me të gjitha zero, atëherë skedari juaj është përtej rikuperimit.

Ka shumë redaktorë hexadecimal në dispozicion:

  1. HexEd.it (Redaktues falas në internet)
  2. OnlineHexEditor (Redaktues falas në internet)
  3. Hex Works (Redaktues falas në internet)
  4. UltraEdit (Aplikimi i Windows, Ndarja)
  5. WinHex (Aplikim për Windows, Ndarje)