Si të zgjidhim gabimin "Shkelja e shkeljes"?

Shkelja e ndarjes do të ndodhte kur jeni duke riparuar një skedar që është gjithashtu i zënë nga një program tjetër.

Në atë rast, ju sugjerojmë të bëni si më poshtë:

  1. Bëni një kopje të skedarit origjinal të korruptuar.
  2. Përdorni produktin tonë për të riparuar kopjen në vend të skedarit origjinal.