Pse nuk mund t'i gjej postat elektronike të kërkuara ose objekte të tjera në skedarin fiks PST?

Ndonjëherë email-et tuaja të kërkuara dhe objektet e tjera rikuperohen, por emrat e tyre ndryshohen ose ato zhvendosen në disa dosje speciale siç është "Recovery_Groupxxx", për shkak të prishjes së skedarit. Kështu që për të verifikuar nëse postat elektronike ose objektet e tjera janë rikuperuar, mund të përdorni subjektet e postës elektronike ose veti të tjera të objektit, për t'i kërkuar ato.

Sa i përket një dosjeje, nëse ende mbani mend disa nga postat elektronike në atë dosje, atëherë mund të kërkoni për këto email përmes temave të tyre, pastaj bazuar në rezultatin e kërkimit, gjeni dosjen tuaj të kërkuar.