Πρέπει να απεγκαταστήσω την έκδοση επίδειξης πριν εγκαταστήσω την πλήρη έκδοση;

Όσον αφορά την τελευταία έκδοση του προϊόντος μας, το πρόγραμμα εγκατάστασης πλήρους έκδοσης θα απεγκαταστήσει αυτόματα την έκδοση επίδειξης πριν εγκαταστήσει αρχεία στον υπολογιστή σας. Ωστόσο, εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την εγκατάσταση, τότε καλύτερα να απεγκαταστήσετε την έκδοση επίδειξης πριν εγκαταστήσετε την πλήρη έκδοση.