Δεν κατάφερα να επιδιορθώσω το αρχείο μου με το προϊόν σας, γιατί;

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τεχνική μας υποστήριξη με ο λεπτομερής λόγος για την καταστροφή του αρχείου σας Ώστε να μπορέσουμε βρείτε την καλύτερη λύση. Βλέπω https://www.datanumen.com/why-detailed-reason-for-file-coruption-can-help-to-recover-your-data/ για μια καλή περίπτωση σε αυτό.

Επίσης, αν είναι δυνατόν, στείλτε μας το αρχείο καταγραφής επισκευής.