Γιατί πολλά από τα πεδία ημερομηνιών στη διορθωμένη βάση δεδομένων έχουν οριστεί σε 1900-01-01;

Εάν τα πεδία ημερομηνιών στην αρχική βάση δεδομένων δεν είναι έγκυρα, DataNumen DBF Repair θα τα επαναφέρει σε μια προκαθορισμένη τιμή, δηλαδή 1900-01-01. Μπορείτε να αποτρέψετε DataNumen DBF Repair απενεργοποιώντας την επιλογή "Επισκευή εσφαλμένων πεδίων ημερομηνίας" στο "Επιλογές" Tab.