Γιατί κάποια δεδομένα δεν ανακτώνται;

Η Microsoft έχει θέσει ένα όριο στο PST/OST το μέγεθος του αρχείουΕ Επομένως, ελέγξτε αν το μέγεθος αρχείου PST εξόδου είναι κοντά σε αυτό το όριο. Εάν ναι, τότε υπάρχουν δύο λύσεις:

  1. Χωρίστε το αρχείο εξόδου σε αρκετά μικρότεραΕ Αυτή είναι η προτεινόμενη μέθοδος.
  2. Αυξήστε το όριο μεγέθους σύμφωνα με το έγγραφο της MicrosoftΕ Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα σφάλματα στο έγγραφο και η λειτουργία μπορεί να μην είναι πάντα επιτυχής.