Μπορώ να χρησιμοποιήσω το σταθερό αρχείο που δημιουργήθηκε από την έκδοση επίδειξης, αφού λάβω την πλήρη έκδοση;

Συγγνώμη, αλλά η απάντηση είναι ΟΧΙ. Το σταθερό αρχείο που δημιουργείται από την έκδοση επίδειξης είναι άχρηστος. Αφού λάβετε την πλήρη έκδοση, θα πρέπει:

  1. Διαγράψτε το σταθερό αρχείο που δημιουργήθηκε από την έκδοση επίδειξης.
  2. Χρησιμοποιήστε την πλήρη έκδοση για να επισκευή ο πρωτότυπο κατεστραμμένο αρχείο για να λάβετε ένα νέο σταθερό αρχείο.