Τι πρέπει να κάνω αφού λάβω την πλήρη έκδοση;

Αφού αγοράσετε την πλήρη έκδοση, κάντε τα εξής:

  1. Εάν έχετε ήδη εγκαταστήσει την έκδοση επίδειξης, τότε απεγκαταστήστε την.
  2. Εάν υπάρχουν αρχεία που δημιουργούνται από την έκδοση επίδειξης, αφαιρέστε τα επίσης.
  3. Κάντε λήψη της πλήρους έκδοσης από τη διεύθυνση URL που παρέχεται στο email παράδοσης.
  4. Εγκαταστήστε την πλήρη έκδοση στον υπολογιστή σας.
  5. StarΣτην πλήρη έκδοση, θα δείτε ένα πλαίσιο μηνύματος που σας ζητά να ενεργοποιήσετε την άδεια.
  6. Χρησιμοποιήστε το όνομα χρήστη και το κλειδί άδειας χρήσης που παρέχονται στο email παράδοσης για να ενεργοποιήσετε την άδεια.
  7. Χρησιμοποιήστε την πλήρη έκδοση για να επιδιορθώσετε το ORIGINAL κατεστραμμένο αρχείο σας και να λάβετε ένα νέο σταθερό αρχείο.