Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της έκδοσης επίδειξης και της πλήρους έκδοσης;

Η έκδοση επίδειξης δεν θα εξάγει το σταθερό αρχείο ή θα εισαγάγει ορισμένα κείμενα επίδειξης στο σταθερό αρχείο. Ενώ η πλήρης έκδοση δεν έχει τέτοιο περιορισμό.