Χρήση υλικού στον ιστότοπό μας

Οι πληροφορίες, τα έργα τέχνης, το κείμενο ή οι εικόνες (συλλογικά, "Υλικά") που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε το Υλικό μόνο για προσωπικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε ή να χρησιμοποιήσετε το Υλικό για οποιονδήποτε άλλο σκοπό χωρίς DataNumen, Inc άδεια. Εκτός αν αναφέρεται παρακάτω, δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε ξανά, να αναπαραγάγετε, σελost ή διανείμετε οποιοδήποτε Υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο.

Μπορείτε να εκτυπώσετε Υλικά σε αυτόν τον ιστότοπο μόνο για προσωπικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς και πρέπει να συμπεριλάβετε οποιαδήποτε ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων που αρχικά περιελάμβανε το Υλικό σε όλα τα αντίγραφα.

Οποιοδήποτε λογισμικό υπολογιστή με δυνατότητα λήψης ή άλλως διαθέσιμο από αυτόν τον ιστότοπο διαθέτει άδεια σύμφωνα με τους όρους της εφαρμογήςcabσυμφωνία άδειας χρήσης.

Τα Υλικά που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν συνταχθεί από DataNumen, Inc από διάφορες πηγές και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Ιστότοποι που συνδέονται από αυτόν τον ιστότοπο

Οι ιστότοποι που συνδέονται από αυτόν τον ιστότοπο δεν βρίσκονται κάτω DataNumen, Inc έλεγχος και DataNumen, Inc δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή ευθύνη για οποιεσδήποτε επικοινωνίες ή υλικό διατίθεται σε τέτοιους συνδεδεμένους ιστότοπους. DataNumen, Inc δεν προτίθεται οι σύνδεσμοι σε αυτόν τον ιστότοπο να είναι παραπομπές ή εγκρίσεις των συνδεδεμένων οντοτήτων και παρέχονται μόνο για ευκολία.

Περιορισμός ευθύνης και εγγύηση

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ. DataNumen, Inc ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ", ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΗ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ Ή ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ, DataNumen, Inc ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΑΔΕΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΕΙΔΙΚΑ, DataNumen, Inc ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ:
(1) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΚΑΙ (2) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΥ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ.

ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΣΦΑΛΜΑ, ΠΑΡΑΒΑΣΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΕΛΑΤΤΩΣΗ, ΙΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΚΛΕΙΔΑ Ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ή ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΕΙΔΙΚΑ DataNumen, Inc ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Ή ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΛΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ.

ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ DataNumen, Inc ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ή ΠΑΡΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΣΥΜΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ή ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ . Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.