Γιατί δεν μπορώ να βρω τα επιθυμητά email ή άλλα αντικείμενα στο σταθερό αρχείο PST;

Μερικές φορές τα email που θέλετε και άλλα αντικείμενα ανακτώνται, αλλά αλλάζουν τα ονόματά τους ή μεταφέρονται σε ορισμένους ειδικούς φακέλους όπως το "Recovered_Groupxxx", λόγω της καταστροφής του αρχείου. Έτσι, για να επαληθεύσετε εάν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα αντικείμενα ανακτώνται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα θέματα email ή άλλες ιδιότητες του αντικειμένου, για να τα αναζητήσετε.

Όσο για έναν φάκελο, εάν εξακολουθείτε να θυμάστε ορισμένα από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτόν το φάκελο, τότε μπορείτε να αναζητήσετε αυτά τα μηνύματα μέσω των θεμάτων τους και, στη συνέχεια, με βάση το αποτέλεσμα αναζήτησης, βρείτε τον επιθυμητό φάκελο.