Μπορώ να μεταφέρω την άδεια από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο;

Εάν αγοράσετε μια ενιαία τυπική άδεια, τότε ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΤΕ να μεταφέρετε την άδεια από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο, εκτός εάν ο παλιός υπολογιστής δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ στο μέλλον (να εγκαταλειφθεί).

Εάν αγοράσετε άδεια τεχνικού, τότε μπορείτε να μεταφέρετε την άδεια από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο ελεύθερα. Σας παρακαλούμε επικοινωνηστε μαζί μας εάν θέλετε να αγοράσετε μια τέτοια άδεια.