Πώς να χρησιμοποιήσετε το Διορθωμένο αρχείο PST;

Αφού λάβετε το σταθερό αρχείο PST, έχετε δύο επιλογές:

1. Ανοίξτε το στο Outlook και αποκτήστε πρόσβαση σε δεδομένα σε αυτό.

or

2. Αντικαταστήστε το κατεστραμμένο αρχείο PST με το διορθωμένο, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
(1) Κλείστε το Outlook
(2) Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του κατεστραμμένου αρχείου PST.
(3) Μετονομάστε το σταθερό αρχείο στο ίδιο όνομα με το κατεστραμμένο αρχείο. Στη συνέχεια, αντικαταστήστε το κατεστραμμένο αρχείο με το διορθωμένο.
(4) Σtart Outlook και ελέγξτε αν όλα είναι εντάξει.