Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

(Α) Αυτή η πολιτική

Η παρούσα Πολιτική εκδίδεται από τους οργανισμούς που υποδεικνύονται στην Ενότητα Μ του παρόντος (συλλογικά αναφερόμενοι ως «DataNumen», «εμείς», «εμείς» ή «μας»). Η Πολιτική προορίζεται για άτομα εκτός της οντότητάς μας με τα οποία συνεργαζόμαστε, περιλαμβάνοντας τους επισκέπτες των ιστότοπών μας (που αναφέρονται ως "Ιστότοποι"), την πελατεία μας και όλους τους άλλους χρήστες των Υπηρεσιών μας (στο εξής συλλογικά αναφερόμενοι ως "εσείς"). Οι όροι που ορίζονται ρητά στην παρούσα Πολιτική διευκρινίζονται περαιτέρω στην Ενότητα (Ν) του παρόντος.

Σύμφωνα με το πλαίσιο και τις απαιτήσεις αυτής της Πολιτικής, DataNumen ορίζεται ως ο υπεύθυνος επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας παρέχονται στην Ενότητα (Μ) του παρόντος για τα σχετικά DataNumen οντότητα ικανή να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με τη χρήση και την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Αυτή η Πολιτική υπόκειται σε τροποποιήσεις ή ενημερώσεις περιστασιακά, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στις πρακτικές μας σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων ή αλλαγές στην εφαρμογήcabοι νόμοι. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα την ενδελεχή ανάγνωση αυτής της Πολιτικής και τις τακτικές επισκέψεις σε αυτήν τη σελίδα για να ενημερώνεστε για τυχόν αναθεωρήσεις που ενδέχεται να εφαρμόσουμε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής.

DataNumen διεξάγει τις δραστηριότητές της με την ακόλουθη επωνυμία: DataNumen.

 

(Β) Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων


Συλλογή προσωπικών δεδομένων: Ενδέχεται να συλλέξουμε Προσωπικά Δεδομένα για εσάς στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email, τηλεφώνου ή άλλων καναλιών επικοινωνίας.
 • Κατά την κανονική πορεία της αλληλεπίδρασής μας μαζί σας (για παράδειγμα, Προσωπικά Δεδομένα που λαμβάνουμε κατά τη διαχείριση των πληρωμών σας).
 • Στη διαδικασία παροχής Υπηρεσιών.
 • Όταν λαμβάνουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από πηγές τρίτων, όπως υπηρεσίες αναφοράς πιστώσεων ή φορείς επιβολής του νόμου.
 • Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε οποιονδήποτε από τους ιστότοπούς μας ή χρησιμοποιείτε πόρους ή λειτουργίες που είναι διαθέσιμοι στους ή μέσω των Ιστοσελίδων μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησής σας ενδέχεται να αποκαλύψουν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένου του τύπου συσκευής, του λειτουργικού συστήματος, του τύπου προγράμματος περιήγησης, των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης, της διεύθυνσης IP, των ρυθμίσεων γλώσσας, των ημερομηνιών και των ωρών σύνδεσης με έναν ιστότοπο και άλλων τεχνικών πληροφοριών επικοινωνίας), ορισμένες εκ των οποίων μπορεί να θεωρηθούν Προσωπικά Δεδομένα.
 • Όταν υποβάλετε το βιογραφικό σας ή το βιογραφικό σας σε εμάς για εξέταση της απασχόλησης.

Δημιουργία προσωπικών δεδομένων: Κατά την παροχή των Υπηρεσιών μας, ενδέχεται επίσης να δημιουργήσουμε Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν, συμπεριλαμβανομένων αρχείων που τεκμηριώνουν τις δεσμεύσεις σας μαζί μας και λεπτομέρειες του ιστορικού συναλλαγών σας.

Σχετικά προσωπικά δεδομένα: Οι κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν και τις οποίες ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε περιλαμβάνουν:

 • Προσωπικά αναγνωριστικά: που περιλαμβάνει ονόματα· γένος; ημερομηνία γέννησης ή ηλικία· ιθαγένεια; και φωτογραφική αναπαράσταση.
 • Λεπτομέρειες επικοινωνίας: όπως η διεύθυνση αποστολής επιστροφής (για παράδειγμα, για την επιστροφή αρχικών μέσων ή/και συσκευών αποθήκευσης)· ταχυδρομική διεύθυνση; αριθμός τηλεφώνου; διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; και λεπτομέρειες των προφίλ σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Οικονομικά στοιχεία: συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης χρέωσης· αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας· το όνομα του κατόχου της κάρτας ή του κατόχου του λογαριασμού· στοιχεία ασφαλείας της κάρτας ή του λογαριασμού· Ημερομηνία «ισχύει από» της κάρτας. και την ημερομηνία λήξης της κάρτας.
 • Αντιλήψεις και απόψεις: τυχόν απόψεις και απόψεις που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας ή να επιλέξετε να σελost για εμάς σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων.
 • Λάβετε υπόψη σας ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία επεξεργαζόμαστε ενδέχεται επίσης να ενσωματώνουν Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα, όπως ορίζονται παρακάτω.

Νόμιμη βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: Σε σχέση με τους στόχους που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική, ενδέχεται να βασιστούμε σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες νομικές βάσεις για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, ανάλογα με τις περιστάσεις:

 • Έχουμε λάβει τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία (αυτή η νομική βάση χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε συνδυασμό με την επεξεργασία που είναι εντελώς εθελοντικήtary – δεν χρησιμοποιείται για Επεξεργασία που είναι απαραίτητη ή υποχρεωτική με οποιονδήποτε τρόπο).
 • Η Επεξεργασία είναι απαραίτητη σε σχέση με οποιαδήποτε σύμβαση που μπορεί να συνάψετε μαζί μας.
 • Η Επεξεργασία επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Η Επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση των ζωτικών συμφερόντων οποιουδήποτε ατόμου. ή
 • Διαθέτουμε έννομο συμφέρον στην εκτέλεση της Επεξεργασίας με σκοπό τη διαχείριση, τη λειτουργία ή την προώθηση της επιχείρησής μας, και αυτό το έννομο συμφέρον δεν αντικαθίσταται από τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα ή τις ελευθερίες σας.

Επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών σας δεδομένων: Δεν σκοπεύουμε να συγκεντρώσουμε ή να επεξεργαστούμε με άλλο τρόπο τα ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός από τις περιπτώσεις όπου:

 • Η Επεξεργασία επιβάλλεται ή επιτρέπεται από την εφαρμογήcabνομική νομοθεσία (π.χ. να τηρούμε τις υποχρεώσεις μας για την αναφορά διαφορετικότητας).
 • Η Επεξεργασία είναι ζωτικής σημασίας για τον εντοπισμό ή την πρόληψη εγκληματικών δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας).
 • Η Επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων. ή
 • Σύμφωνα με την εφαρμογήcable law, έχουμε λάβει τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών σας δεδομένων (όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, αυτή η νομική βάση χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε σχέση με την επεξεργασία που είναι εντελώς εθελοντικήtary – δεν χρησιμοποιείται για Επεξεργασία που είναι απαραίτητη ή υποχρεωτική με οποιονδήποτε τρόπο).

Εάν μας παρέχετε Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα (π.χ., εάν μας παρέχετε υλικό από το οποίο επιθυμείτε να ανακτήσουμε δεδομένα), πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είναι νόμιμο να μας αποκαλύψετε αυτές τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης ότι ένα από τα νομικά βάσεις που περιγράφονται παραπάνω ισχύειcabενημερωθείτε σχετικά με την Επεξεργασία αυτών των Ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων.

Σκοποί για τους οποίους μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα: Υπόκειται σε εφαρμογήcabνόμος, ενδέχεται να Επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Λειτουργίες ιστότοπου: διαχείριση και λειτουργία των ιστοσελίδων μας· παροχή περιεχομένου σε εσάς· την παρουσίαση διαφημίσεων και άλλων σχετικών πληροφοριών σε εσάς κατά την επίσκεψή σας στους ιστότοπούς μας· και την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μαζί σας μέσω των Ιστοσελίδων μας.
 • Παροχή υπηρεσιών: την προσφορά των ιστοσελίδων μας και άλλων Υπηρεσιών, παροχή Υπηρεσιών σε απάντηση παραγγελιών· και τη διατήρηση επικοινωνιών που σχετίζονται με αυτές τις Υπηρεσίες.
 • Επικοινωνίες: αλληλεπίδραση μαζί σας μέσω διαφόρων μέσων (συμπεριλαμβανομένων μέσω email, τηλεφώνου, μηνυμάτων κειμένου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σ.ost ή αυτοπροσώπως), διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση με την εφαρμογήcabοι νόμοι.
 • Διαχείριση Επικοινωνιών και Πληροφορικής: την επίβλεψη των συστημάτων επικοινωνίας μας· εφαρμογή μέτρων ασφάλειας πληροφορικής· και διεξαγωγή ελέγχων ασφάλειας πληροφορικής.
 • Υγεία και την ασφάλεια: διεξαγωγή αξιολογήσεων υγείας και ασφάλειας και τήρηση αρχείων· και συμμόρφωση με τις σχετικές νομικές υποχρεώσεις.
 • Οικονομική διαχείριση: διαχείριση πωλήσεων? χρηματοδότηση; εταιρικός έλεγχος· και διαχείριση πωλητών.
 • Ερευνες: αλληλεπιδρούμε μαζί σας για να συγκεντρώσουμε τις απόψεις σας για τις Υπηρεσίες μας.
 • Βελτίωση υπηρεσιών: εντοπισμός ζητημάτων με τις τρέχουσες Υπηρεσίες. Σχεδιασμός βελτιώσεων σε υπάρχουσες Υπηρεσίες. και επινόηση νέων Υπηρεσιών.
 • Διαχείριση των ανθρώπινων πόρων: διαχείριση αιτήσεων για κενές θέσεις εργασίας στον οργανισμό μας.

Βολούνtary παροχή Προσωπικών Δεδομένων και συνέπειες της μη παροχής: Η κοινοποίηση των Προσωπικών σας Δεδομένων μαζί μας είναι εθελοντικήtary ενεργείτε και αποτελεί συνήθως προϋπόθεση για να συνάψετε μια συμβατική συμφωνία μαζί μας και να μας επιτρέψετε να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας δεσμεύσεις απέναντί ​​σας. Δεν υπάρχει νομική υποχρέωση να μας δώσετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Ωστόσο, εάν επιλέξετε να μην παρέχετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, δεν θα μπορέσουμε να συνάψουμε συμβατική σχέση μαζί σας και να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντί ​​σας.

 

(Γ) Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτους


Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε άλλες οντότητες εντός DataNumen για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντί ​​σας ή για νόμιμους επιχειρηματικούς λόγους (συμπεριλαμβανομένης της παροχής Υπηρεσιών σε εσάς και της λειτουργίας των Ιστοσελίδων μας), σύμφωνα με την εφαρμογήcable law. Επιπλέον, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε:

 • Νομικές και ρυθμιστικές αρχές, κατόπιν αιτήματός τους, ή για αναφορά οποιασδήποτε πραγματικής ή ύποπτης παραβίασης της εφαρμογήςcabνόμος ή κανονισμός ·
 • Εξωτερικοί επαγγελματίες σύμβουλοι για DataNumen, όπως λογιστές, ελεγκτές, δικηγόροι, που υπόκεινται σε δεσμευτικές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας είτε συμβατικά είτε σύμφωνα με το νόμο·
 • Τρίτοι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας (όπως πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, εταιρείες παράδοσης/ταχυμεταφοράς, πάροχοι τεχνολογίας, πάροχοι έρευνας ικανοποίησης πελατών, φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών «ζωντανής συνομιλίας» και επεξεργαστές που παρέχουν υπηρεσίες συμμόρφωσης, όπως έλεγχος απαγορευμένων λιστών που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση, για παράδειγμα, US Office for Foreign Asset Control), που βρίσκεται οπουδήποτε παγκοσμίως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται παρακάτω στην παρούσα Ενότητα (Γ).
 • Οποιοδήποτε αρμόδιο μέρος, όργανο επιβολής του νόμου ή δικαστήριο, όπως απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νόμιμων δικαιωμάτων, ή οποιοδήποτε σχετικό μέρος με σκοπό την πρόληψη, τη διερεύνηση, τον εντοπισμό ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων.
 • Οποιοσδήποτε σχετικός τρίτος αγοραστής(ες), σε περίπτωση που πουλήσουμε ή μεταβιβάσουμε το σύνολο ή οποιοδήποτε σχετικό μέρος της επιχείρησης ή των περιουσιακών μας στοιχείων (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης αναδιοργάνωσης, διάλυσης ή εκκαθάρισης), αλλά αυστηρά σύμφωνα με την εφαρμογήcabνόμος; και
 • Οι ιστότοποί μας ενδέχεται να ενσωματώνουν περιεχόμενο τρίτων. Εάν επιλέξετε να αλληλεπιδράσετε με οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, τα Προσωπικά Δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν στον τρίτο πάροχο της σχετικής πλατφόρμας μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε την πολιτική απορρήτου αυτού του τρίτου μέρους πριν αλληλεπιδράσετε με το περιεχόμενό του.

Εάν διορίσουμε έναν τρίτο Υπεύθυνο Επεξεργασίας για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, θα συνάψουμε μια συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων όπως απαιτείται από την εφαρμογήcabνόμους με αυτόν τον τρίτο Επεξεργαστή. Κατά συνέπεια, ο Εκτελών την επεξεργασία θα υπόκειται σε δεσμευτικές συμβατικές υποχρεώσεις: (i) Επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις προηγούμενες γραπτές οδηγίες μας. και (ii) εφαρμόζει μέτρα για την προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων, μαζί με τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σύμφωνα με τις ισχύουσεςcabνόμος.

Ενδέχεται να ανωνυμοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με τη χρήση των Ιστοσελίδων (για παράδειγμα, τεκμηριώνοντας αυτά τα δεδομένα σε ενοποιημένη μορφή) και να μοιραστούμε αυτά τα ανώνυμα δεδομένα με τους επιχειρηματικούς μας εταίρους (συμπεριλαμβανομένων τρίτων επιχειρηματικών εταίρων).

 

Δ) Διεθνής μεταφορά προσωπικών δεδομένων


Λόγω του παγκόσμιου εύρους των εργασιών μας, μπορεί να καταστεί απαραίτητο να μεταφέρετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας εντός του DataNumen Ομίλου και σε τρίτα μέρη όπως αναφέρεται στην Ενότητα (Γ) παραπάνω, σύμφωνα με τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική. Κατά συνέπεια, τα Προσωπικά Δεδομένα σας ενδέχεται να μεταφερθούν σε άλλες χώρες που ενδέχεται να έχουν διαφορετικά πρότυπα προστασίας δεδομένων από την ΕΕ λόγω διαφορετικών νόμων και απαιτήσεων συμμόρφωσης για την προστασία δεδομένων από εκείνες που ισχύουν στη χώρα όπου διαμένετε.

Κάθε φορά που μεταφέρουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε άλλες χώρες, το κάνουμε, όταν απαιτείται (εξαιρουμένων των μεταφορών από τον ΕΟΧ ή την Ελβετία στις ΗΠΑ), με βάση Τυπικές συμβατικές ρήτρες. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των Τυπικών Συμβατικών Ρήτρων μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην Ενότητα (Μ) παρακάτω.

 

(Ε) Ασφάλεια δεδομένων


Έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας με σκοπό την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και άλλες παράνομες ή μη εξουσιοδοτημένες μορφές Επεξεργασίας, σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους.

Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι τυχόν Προσωπικά Δεδομένα που διαβιβάζετε σε εμάς γίνονται με αυτή την ασφάλεια.

 

(F) Ακρίβεια δεδομένων


Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι:

 • Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι ακριβή και, όταν απαιτείται, διατηρούνται ενημερωμένα. και
 • οποιαδήποτε από τα Προσωπικά Δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε και τα οποία κρίνονται ανακριβή (λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία) διαγράφονται ή διορθώνονται αμέσως.

Περιστασιακά, μπορεί να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ακρίβεια των Προσωπικών σας Δεδομένων.

 

(Ζ) Ελαχιστοποίηση δεδομένων


Αναλαμβάνουμε όλα τα συνετά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε περιορίζονται στα δεδομένα που είναι ευλόγως απαραίτητα σύμφωνα με τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης των Υπηρεσιών σε εσάς.

 

(Η) Διατήρηση δεδομένων


Λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για την ελάχιστη διάρκεια που απαιτείται για τους στόχους που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Θα διατηρήσουμε αντίγραφα των Προσωπικών Δεδομένων σας σε μορφή που να επιτρέπει την αναγνώριση μόνο για όσο διάστημα:

 • Διατηρούμε μια συνεχή σχέση μαζί σας (για παράδειγμα, όπου χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή αν είστε νόμιμα μέρος της λίστας αλληλογραφίας μας και δεν έχετε καταργήσει την εγγραφή σας). ή
 • Τα Προσωπικά Δεδομένα σας είναι απαραίτητα σε σχέση με τους νόμιμους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική, για τους οποίους έχουμε έγκυρη νομική βάση (π.χ. όταν τα προσωπικά σας δεδομένα περιλαμβάνονται σε παραγγελία που έχει υποβάλει ο εργοδότης σας και έχουμε έννομο συμφέρον για επεξεργασία αυτά τα δεδομένα για τους σκοπούς της λειτουργίας της επιχείρησής μας και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών μας βάσει αυτής της σύμβασης).

Επιπλέον, θα διατηρήσουμε Προσωπικά Δεδομένα για τη διάρκεια:

 • Οποιαδήποτε εφαρμογήcabΠεριορισμός περιορισμού υπό εφαρμογήcabνόμος (δηλαδή, οποιαδήποτε περίοδος κατά την οποία οποιοδήποτε άτομο θα μπορούσε να ασκήσει νομική αξίωση εναντίον μας σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, ή για την οποία τα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορεί να σχετίζονται). και
 • Επιπρόσθετη περίοδος δύο (2) μηνών μετά τη λήξη της εν λόγω εφαρμογήςcabη παραγραφή (επομένως, εάν ένα άτομο υποβάλει αξίωση στο τέλος της περιόδου παραγραφής, μας παρέχεται ακόμη ένας εύλογος χρόνος για να προσδιορίσουμε τυχόν Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με αυτόν τον ισχυρισμό),

Σε περίπτωση που προκύψουν σχετικές νομικές αξιώσεις, ενδέχεται να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για πρόσθετες περιόδους που είναι απαραίτητες σε σχέση με αυτήν την αξίωση.

Κατά τη διάρκεια των περιόδων που αναφέρονται παραπάνω σε σχέση με νομικές αξιώσεις, θα περιορίσουμε την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας στην αποθήκευση και τη διατήρηση της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων, εκτός από την έκταση που τα Προσωπικά Δεδομένα πρέπει να εξεταστούν σε σχέση με οποιαδήποτε νομική αξίωση ή οποιαδήποτε υποχρέωση σύμφωνα με την ισχύουσαcabνόμος.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω περιόδων, καθεμία όπως ισχύειcable, θα διαγράψουμε ή θα καταστρέψουμε οριστικά τα σχετικά Προσωπικά Δεδομένα.

 

(I) Τα νομικά σας δικαιώματα


Υπό εφαρμογήcabσύμφωνα με το νόμο, μπορεί να έχετε πολλά δικαιώματα που σχετίζονται με την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, όπως:

 1. Το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση ή αντίγραφα των Προσωπικών σας Δεδομένων που επεξεργαζόμαστε ή ελέγχουμε, μαζί με πληροφορίες σχετικά με τον τύπο, την επεξεργασία και την αποκάλυψη αυτών των Προσωπικών Δεδομένων.
 2. Το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση τυχόν ανακρίβειων στα Προσωπικά σας Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε ή ελέγχουμε.
 3. Το δικαίωμα να ζητήσετε, για βάσιμους λόγους:
  • Διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων που επεξεργαζόμαστε ή ελέγχουμε.
  • Ή περιορισμός της Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων που επεξεργαζόμαστε ή ελέγχουμε.
 4. Το δικαίωμα αντίρρησης, για βάσιμους λόγους, στην Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από εμάς ή για λογαριασμό μας.
 5. Το δικαίωμα μεταβίβασης των Προσωπικών σας Δεδομένων που επεξεργαζόμαστε ή ελέγχουμε σε άλλο Υπεύθυνο Επεξεργασίας, εφόσον ισχύειcabαυτά.
 6. Το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην Επεξεργασία, όπου η νομιμότητα της επεξεργασίας βασίζεται στη συγκατάθεση.
 7. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελιών σε Αρχή Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από εμάς ή για λογαριασμό μας.

Αυτό δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Για να ασκήσετε ένα ή περισσότερα από αυτά τα δικαιώματα, ή να κάνετε μια ερώτηση σχετικά με αυτά τα δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη αυτής της Πολιτικής ή σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην Ενότητα (Μ) παρακάτω.

Εάν σας παρέχουμε Υπηρεσίες βάσει παραγγελιών, αυτή η παροχή Υπηρεσιών διέπεται από συμβατικούς όρους που σας παρέχονται. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ αυτών των όρων και της παρούσας Πολιτικής, η παρούσα Πολιτική χρησιμεύει ως συμπλήρωμα.

(Ι) Μπισκότα


Ένα cookie αναφέρεται σε ένα δευτερεύον αρχείο που εγκαθίσταται στη συσκευή σας όταν αποκτάτε πρόσβαση σε έναν ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπών μας). Αποθηκεύει λεπτομέρειες σχετικά με τη συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησής σας και μερικές φορές, τις προτιμήσεις και τα μοτίβα περιήγησής σας. Ενδέχεται να Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας χρησιμοποιώντας τεχνολογία cookie, όπως περιγράφεται στη δική μας Πολιτική Cookies.

 

(Κ) Όροι Χρήσης


Η χρήση των ιστοσελίδων μας διέπεται από εμάς Όροί χρήσης.

 

(L) Άμεσο μάρκετινγκ


Σε συμμόρφωση με την εφαρμογήcabνόμος και υπό την προϋπόθεση της ρητής συγκατάθεσής σας, όπως απαιτείται από το νόμο ή όταν μοιραζόμαστε διαφημιστικές και διαφημιστικές επικοινωνίες σχετικά με παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες μας, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email, τηλεφώνου, απευθείας αλληλογραφίας ή άλλης επικοινωνίας μεθόδους για να προσφέρετε πληροφορίες ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Εάν σας παρέχουμε υπηρεσίες, ενδέχεται να στείλουμε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας, τις επερχόμενες προσφορές και άλλο σχετικό περιεχόμενο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε παράσχει, τηρώντας πάντα την εφαρμογήcabνόμος.

Έχετε την επιλογή να καταργήσετε την εγγραφή σας από τα διαφημιστικά email ή τα ενημερωτικά δελτία μας ανά πάσα στιγμή κάνοντας απλά κλικ στον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που υπάρχει σε κάθε email ή ενημερωτικό δελτίο που στέλνουμε. Μετά την κατάργηση της εγγραφής, θα σταματήσουμε να σας στέλνουμε πρόσθετα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αν και ενδέχεται να συνεχίσουμε να επικοινωνούμε μαζί σας όπως απαιτείται για τους σκοπούς των υπηρεσιών που έχετε ζητήσει.

(M) Στοιχεία επικοινωνίας


Εάν έχετε οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τις πληροφορίες στην παρούσα Πολιτική ή οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετίζεται με DataNumenτον χειρισμό των Προσωπικών Δεδομένων, σας παρακαλούμε να το κάνετε Ελάτε σε επαφή μαζί μας.

 

(Ν) Ορισμοί


Οι ακόλουθοι ορισμοί παρέχουν διευκρινίσεις για ορισμένους όρους που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την πολιτική:

 • 'Ελεγκτής' αναφέρεται στην οντότητα που καθορίζει τον τρόπο και τον σκοπό της Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε πολλές δικαιοδοσίες, ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι κυρίως υπεύθυνος για την τήρηση της εφαρμογήςcabτους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.
 • «Αρχή προστασίας δεδομένων» υποδηλώνει μια αυτόνομη δημόσια υπηρεσία στην οποία έχει ανατεθεί νομίμως το καθήκον να επιβλέπει τη συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων.
 • «ΕΟΧ» σημαίνει τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.
 • 'Προσωπικά δεδομένα' αντιπροσωπεύει πληροφορίες που αφορούν οποιοδήποτε άτομο ή από τις οποίες μπορεί να αναγνωριστεί οποιοδήποτε άτομο. Παραδείγματα Προσωπικών Δεδομένων που ενδέχεται να Επεξεργαζόμαστε δίνονται στην Ενότητα (Β) παραπάνω.
 • 'Επεξεργάζομαι, διαδικασία', 'Επεξεργασία' or 'Επεξεργασμένο' ενσωματώνει κάθε ενέργεια που εκτελείται σε οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα, αυτοματοποιημένα ή μη, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, τροποποίηση ή προσαρμογή, ανάκτηση, συμβουλευτική, χρήση, αποκάλυψη μέσω μετάδοσης, διάδοση ή διάθεση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ευθυγράμμιση ή συνδυάζει, περιορίζει, διαγράφει ή καταστρέφει.
 • «Επεξεργαστής» χαρακτηρίζει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που Επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, εξαιρουμένων των υπαλλήλων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.
 • 'Υπηρεσίες' σημαίνει οποιεσδήποτε υπηρεσίες παρέχονται από DataNumen.
 • «Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» δηλώνει Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικάτα, σωματική ή ψυχική υγεία, σεξουαλικές προτιμήσεις, οποιαδήποτε πραγματικά ή υποτιθέμενα ποινικά αδικήματα ή ποινές, εθνικό αριθμό αναγνώρισης ή άλλα δεδομένα που μπορεί να διαβαθμιστούν ως ευαίσθητα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.