Επεξεργασία παραγγελίας:

Η κανονική επεξεργασία της παραγγελίας μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά. Για ορισμένες rarΣε περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να ελέγξουμε την παραγγελία με μη αυτόματο τρόπο, κάτι που θα διαρκέσει αρκετές ώρες. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι παραγγελίες θα διεκπεραιωθούν εντός 24 εργάσιμων ωρών.

Αποστολή

Διατίθενται οι ακόλουθες μέθοδοι αποστολής:

  1. Σύνδεσμος λήψης της πλήρους έκδοσης στη σελίδα επιβεβαίωσης παραγγελίας.
  2. Θα σας στείλουμε ένα email επιβεβαίωσης παραγγελίας, το οποίο περιέχει επίσης τον σύνδεσμο λήψης της πλήρους έκδοσης.

Ποσοστό Ναυτιλίας

Πλήρως δωρεάν