Γιατί ο ανακτημένος κωδικός πρόσβασης είναι διαφορετικός από αυτόν που έχω ορίσει;

Λόγω της φύσης του αλγορίθμου κρυπτογράφησης στο αρχείο Outlook PST, ο κωδικός πρόσβασης που ανακτήθηκε μπορεί να διαφέρει από αυτόν που έχετε ορίσει, αλλά εξακολουθεί να είναι σε θέση να αποκρυπτογραφήσει το κρυπτογραφημένο αρχείο PST χωρίς προβλήματα.