Τα αρχεία που ανακτήθηκαν από άλλο εργαλείο εξακολουθούν να είναι κατεστραμμένα. Μπορεί το εργαλείο σας να τα επισκευάσει ξανά;

Ναι απολύτως.

Όταν χρησιμοποιείτε ένα εργαλείο ανάκτησης δεδομένων για να σαρώσετε τον δίσκο/τη μονάδα σας και να ανακτήσετε αρχεία, πολλά από αυτά τα αρχεία ενδέχεται να είναι ακόμα κατεστραμμένα ή κατεστραμμένα και να μην μπορούν να ανοιχτούν καθόλου. Σε μια τέτοια περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία επιδιόρθωσης αρχείων που διαθέτουμε για να επιδιορθώσετε εκ νέου αυτά τα κατεστραμμένα αρχεία και να εξάγετε υγιή σταθερά αρχεία για εσάς.

Πολλοί από τους πελάτες μας χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας για τέτοιες περιπτώσεις.