Είναι η άδεια διαρκείας;

ΝΑΊ, η άδεια είναι διαρκής, που σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν μας:

  1. Για πάντα
  2. Για απεριόριστες ώρες
  3. Επισκευή απεριόριστος αριθμός αρχείων.

Είναι ΔΕΝ μια άδεια βάσει συνδρομής.