Μπορείτε να προσθέσετε έναν πίσω σύνδεσμο στον ιστότοπό μου;

Οχι. Συγγνώμη, αλλά το κάνουμε ΔΕΝ αποδεχτείτε αιτήματα σύνδεσης.

Επίσης, ΔΕΝ δεχόμαστε ανταλλαγή συνδέσμων, όπως είναι απαγορεύεται από την Google.

Τα email τέτοιων αιτημάτων θα θεωρούνται ανεπιθύμητα και θα αποκλειστούν για πάντα.