Môžem licenciu previesť z jedného počítača na druhý?

Ak si zakúpite jednu štandardnú licenciu, NEMÔŽETE licenciu preniesť z jedného počítača na druhý, pokiaľ už starý počítač nebude v budúcnosti nikdy používaný (nebude opustený).

Ak si zakúpite licenciu technika, môžete ju voľne prevádzať z jedného počítača do druhého. Prosím KONTAKTUJTE NÁS ak si chcete kúpiť takúto licenciu.