Ako vrátiť platbu za objednávku?

Na základe našich refundácie, ak máte nárok na vrátenie peňazí, môžete KONTAKTUJTE NÁS a pošlite nám žiadosť.

V žiadosti o vrátenie platby nám poskytnite nasledujúce podrobnosti:

  1. Aký je problém s poškodeným alebo poškodeným súborom?
  2. Stretli ste sa pri používaní nášho produktu s nejakými chybami? Ak áno, môžete nám prosím poslať snímky obrazovky s chybovými správami?
  3. Či náš produkt nakoniec dokončí proces obnovy? Či je zotavenie úspešné alebo nie?
  4. Či už získate požadované údaje vo výsledku obnovy? Ak nie, aké sú vaše požadované údaje? Ak je objem údajov obrovský, môžete nám dať niekoľko vzoriek.
  5. Je vám výsledok zotavenia úplne zbytočný?

Tiež prosím pošlite nám denník opravy.

Veľmi vám ďakujem za spoluprácu!