Súbory obnovené iným nástrojom sú stále poškodené. Dokáže ich váš nástroj znova opraviť?

Áno, jednoznačne.

Keď na skenovanie disku/jednotky a obnovenie súborov použijete nástroj na obnovu údajov, mnohé z týchto súborov môžu byť stále poškodené alebo poškodené a nemožno ich vôbec otvoriť. V takom prípade môžete použiť naše nástroje na opravu súborov, aby ste tieto poškodené súbory znova opravili a vytvorili pre vás zdravé opravené súbory.

Mnoho našich zákazníkov používa naše produkty práve na takéto prípady.