Ako používať pevný súbor PST?

Po získaní pevného súboru PST máte dve možnosti:

1. Otvorte ho v programe Outlook a získajte v ňom prístup k údajom.

or

2. Nahraďte poškodený súbor PST opraveným súborom podľa nasledujúcich krokov:
(1) Zatvorte program Outlook
(2) Zálohujte poškodený súbor PST.
(3) Premenujte opravený súbor na rovnaký názov ako poškodený súbor. Potom nahraďte poškodený súbor opraveným súborom.
(4) Star• Outlook a skontrolujte, či je všetko v poriadku.