Aký je význam obnoviteľného stavu v ukážke?

V ukážkovej správe, ak je obnoviteľný stav súboru „Plne obnoviteľné„, Všetky údaje v tomto súbore je možné úplne obnoviť.

Ak je obnoviteľný stav „Čiastočne obnoviteľné“Je možné obnoviť jedinú časť údajov v danom súbore.

Ak je obnoviteľný stav „Nedá sa obnoviť“, Potom údaje v danom súbore nemožno obnoviť.