Ako vyriešiť chybu „Zdieľať porušenie“?

Porušenie zdieľania by nastalo, keď opravujete súbor, ktorý je tiež obsadený iným programom.

V takom prípade vám odporúčame postupovať takto:

  1. Vytvorte kópiu pôvodného poškodeného súboru.
  2. Použite náš produkt na opravu kópie namiesto pôvodného súboru.