Čo mám robiť po získaní plnej verzie?

Po zakúpení plnej verzie postupujte takto:

  1. Ak ste už demo verziu nainštalovali, odinštalujte ju.
  2. Ak existujú nejaké súbory vygenerované ukážkovou verziou, potom ich tiež odstráňte.
  3. Stiahnite si plnú verziu z adresy URL uvedenej v doručovacom e-maile.
  4. Nainštalujte si do počítača úplnú verziu.
  5. StarV plnej verzii sa zobrazí okno so žiadosťou o aktiváciu licencie.
  6. Na aktiváciu licencie použite meno používateľa a licenčný kľúč uvedený v doručovacom e-maile.
  7. Použite plnú verziu na opravu pôvodného poškodeného súboru a získanie nového opraveného súboru.