Prečo sa niektoré údaje neobnovia?

Microsoft stanovil limit na PST/OST veľkosť súboru. Skontrolujte teda, či sa veľkosť výstupného súboru PST blíži tomuto limitu. Ak áno, existujú dve riešenia:

  1. Rozdeľte výstupný súbor na niekoľko menších. Toto je odporúčaná metóda.
  2. Zvýšte limit veľkosti podľa dokumentu spoločnosti Microsoft. V dokumente sú však určité chyby a operácia nemusí byť vždy úspešná.