Prečo nemôžem nájsť požadované e-maily alebo iné objekty v pevnom súbore PST?

Niekedy sa požadované e-maily a ďalšie objekty obnovia, ale ich mená sa zmenia alebo sa presunú do niektorých špeciálnych priečinkov, napríklad „Recovered_Groupxxx“, a to z dôvodu poškodenia súboru. Takže na overenie, či sú e-maily alebo iné objekty obnovené, môžete na ich vyhľadanie použiť predmety e-mailu alebo iné vlastnosti objektu.

Pokiaľ ide o priečinok, ak si stále pamätáte niektoré e-maily v tomto priečinku, môžete tieto e-maily vyhľadávať prostredníctvom ich predmetov a potom na základe výsledku vyhľadávania vyhľadať požadovaný priečinok.