Sada pre vývoj softvéru (SDK) pre vývojárov

Pre každý softvérový produkt na obnovu údajov poskytujeme aj zodpovedajúce súprava na vývoj softvéru (SDK). Vývojári môžu zavolať programovacie rozhranie aplikácie (API) funguje v SDK na priame riadenie procesu opravy a bezproblémovú integráciu našich bezkonkurenčných technológií obnovy dát do ich vlastných softvérových produktov.

Balík SDK obsahuje súbory SDK DLL, dokumentáciu a vzorové kódy v rôznych programovacích jazykoch na používanie rozhraní API.

Vývojári môžu programovať v:

  • Microsoft Visual C ++ vrátane C # a .NET
  • Microsoft Visual Foxpro
  • Borland delphi
  • Microsoft Visual Basic vrátane VB .NET
  • Borland C + + Builder
  • Akýkoľvek programovací jazyk, ktorý podporuje volanie DLL

Licenčný model:

Existujú tri typy licenčných modelov pre SDK:

  • Licencia vývojára: Povoliť konkrétnemu počtu vývojárov používať sadu SDK na vývoj svojich aplikácií. Napríklad, ak si niekto kúpi jednu licenciu pre vývojárov, môže na vývoj svojej aplikácie použiť SDK iba jeden vývojár. Všimnite si ho CAN redistribuovať SDK DLL so svojou aplikáciou, pokiaľ si nezakúpil aj runtime licencie alebo bezplatné licencie definované nižšie.
  • Runtime licencia: Povoľte, aby sa s aplikáciou nasadil konkrétny počet redistribuovateľných knižníc DLL DLL. Napríklad, ak si niekto kúpi 10 runtime licencií, môže pomocou svojej aplikácie redistribuovať 10 kópií SDK DLL.
  • Licencia bez licenčných poplatkov: Povoliť nasadenie neobmedzeného počtu redistribuovateľných súborov DLL DLL s aplikáciou. Je to rovnaké ako neobmedzené množstvo runtime licencií.

Verzia na bezplatné vyhodnotenie:

Prosím KONTAKTUJTE NÁS Ak chcete získať podrobnejšie informácie alebo požiadať o bezplatnú skúšobnú verziu balíka SDK.