Čo je to cookie?


Súbor cookie je malý súbor obsahujúci text odoslaný z webovej lokality do prehliadača používateľa a uložený v jeho zariadení, ako je počítač alebo mobilný telefón. Súbory cookie umožňujú webovej stránke zapamätať si informácie o návšteve používateľa, ako je jazyk a preferencie, pre lepšiu používateľskú skúsenosť pri budúcich návštevách. Súbory cookie sú rozhodujúce pri zlepšovaní používateľských skúseností na internete.

Ako sa používajú cookies?


Prehliadaním našej webovej stránky súhlasíte s používaním cookies na vašom zariadení. Súbory cookie zhromažďujú informácie ako:

  • Štatistiky používania webu
  • Preferovaný formát mobilného prístupu na web
  • Najnovšie vyhľadávania
  • Informácie o zobrazených reklamách
  • Dátové pripojenie k sociálnym sieťam vrátane Facebooku alebo Twitteru

Typy použitých súborov cookie


Naša webová stránka používa relačné aj trvalé súbory cookie. Súbory cookie relácie zhromažďujú informácie počas prístupu používateľa, zatiaľ čo trvalé súbory cookie uchovávajú údaje na použitie vo viacerých reláciách.

  1. Technické cookies: Umožňujú používateľom prechádzať webovou stránkou alebo aplikáciou a využívať rôzne funkcie alebo služby, ako je dátová komunikácia, riadenie premávky, identifikácia relácie a prístup do zakázaných oblastí.
  2. Súbory cookie prispôsobenia: Tieto umožňujú používateľom pristupovať k službe s vopred nastavenými alebo používateľsky definovanými atribútmi, ako je jazyk, typ prehliadača alebo vybraný dizajn obsahu.
  3. Analytické cookies: Tieto uľahčujú sledovanie a skúmanie akcií používateľov na webových stránkach. Zhromaždené údaje pomáhajú merať aktivitu na webe a vytvárať používateľské navigačné profily, čo v konečnom dôsledku vedie k zlepšeniu služieb a funkcií.
  4. Súbory cookie tretích strán: Niektoré stránky môžu obsahovať súbory cookie tretích strán, ktoré pomáhajú spravovať a rozširovať poskytované služby, ako napríklad Google Analytics na štatistické účely.

Zakázať súbory cookie


Ak chcete zablokovať súbory cookie, upravte nastavenia prehliadača tak, aby ste zakázali umiestňovanie všetkých alebo konkrétnych súborov cookie. Uvedomte si, že zakázanie všetkých súborov cookie, vrátane tých nevyhnutných, môže obmedziť prístup k určitým sekciám našej webovej lokality alebo iným webom, ktoré navštívite.

Okrem základných súborov cookie majú všetky ostatné súbory cookie vopred stanovenú dobu platnosti.