Môj súbor už je v priečinku.zip aleborar formát. Ako to dokážem komprimovať a zašifrovať pomocou WinZip alebo vyhrajRAR?

Stále je možné znova komprimovať a zašifrovať a.zip aleborar súbor s WinZip alebo vyhrajRAR.

Pre výhruZip, prosím:

 1. Start VyhrajteZip.
 2. Vyberte „Súbor“ -> „Nový archív ...“
 3. Vyberte názov archívu, ktorý by sa mal líšiť od vášho.zip aleborar názov súboru.
 4. Vyberte ikonu.zip aleborar súbor, ktorý sa má pridať do archívu.
 5. Vyberte možnosť „Šifrovať pridané súbory“.
 6. Kliknite na tlačidlo „Pridať“
 7. Zadajte heslo pre archív.
 8. Potom váš.zip aleborar súbor bude pridaný do nového archívu.

Pre výhruRAR, prosím:

 1. Start VyhrajteRAR.
 2. Vyberte „Nástroje“ -> „Sprievodca“
 3. Vyberte možnosť „Vytvoriť nový archív“ a potom kliknite na tlačidlo „Ďalej“.
 4. Vyberte ikonu.zip aleborar súbor, ktorý sa má pridať.
 5. Nastavte názov archívu, ktorý by sa mal líšiť od vášho.zip aleborar názov súboru, potom kliknite na tlačidlo „Ďalej“.
 6. Kliknutím na tlačidlo „Nastaviť heslo“ nastavíte heslo pre archív.
 7. Kliknite na tlačidlo „Dokončiť“, vaše.zip aleborar súbor bude pridaný do nového archívu.

Poznámka: Pretože a.zip aleborar súbor je už komprimovaný, ak ho znovu skomprimujete do nového archívu, kompresný pomer nebude príliš vysoký, zvyčajne sa pri druhej kompresii zmenší iba veľkosť 1% až 2%.