Ako opraviť rozložené zip spis?

Interné údaje a štruktúry rozložených Zip súbory sú rovnaké ako súbory split Zip súbory. Jediné rozdiely medzi nimi sú názvy častí súboru, to znamená:

Každá časť rozdelenia Zip súbor má inú príponu (napríklad „mysplit.z01“, „mysplit.z02“ atď. a „mysplit.zip„za poslednú časť). Zatiaľ čo všetky časti sú rozložené Zip súbor má rovnaký názov (napríklad 'myspan.zip").

Preto spôsob, ako opraviť svoje rozložené Zip súborov je podobný tomu pre split Zip súbory (predpokladajme, že váš názov súboru rozsahu je 'myspan.zip'), nasledovne:

1. Vytvorte temporary na pevnom disku, za predpokladu, že je to C: \ TempFolder \.
2. Skopírujte myspan.zip na prvom zip disk na C: \ TempFolder \ a premenujte ho na myspan.z01
3. Skopírujte myspan.zip na druhom zip disk na C: \ TempFolder \ a premenujte ho na myspan.z02
4. Krok 3 opakujte, kým nebude myspan.zip na všetkých zip disky boli skopírované do priečinka C: \ TempFolder \ a premenované na základe ich poradia. Všimnite si myspan.zip na poslednom zip disk nie je potrebné premenovávať.
5. Sledujte pokyny na opravu rozdelenia zip rezeň opraviť rozložené Zip súbor.