Ako opraviť rozložené zip spis?

Rozložené a rozdelené Zip súbory zdieľajú identické interné dáta a štruktúry, líšia sa len v spôsobe pomenovania ich častí:

V rozdelení Zip každá časť má jedinečnú príponu (napríklad 'mysplit.z01', 'mysplit.z02' atď., s 'mysplit.zip“ označujúce poslednú časť). Naopak, každá časť preklenutá Zip súbor má rovnaký názov, napríklad 'myspan.zip".

Preto spôsob, ako opraviť svoje rozložené Zip súborov je podobný tomu pre split Zip súbory (predpokladajme, že váš názov súboru rozsahu je 'myspan.zip'), nasledovne:

1. Vytvorte temporary na pevnom disku, za predpokladu, že je to C: \ TempFolder \.
2. Skopírujte myspan.zip na prvom zip disk na C: \ TempFolder \ a premenujte ho na myspan.z01
3. Skopírujte myspan.zip na druhom zip disk na C: \ TempFolder \ a premenujte ho na myspan.z02
4. Krok 3 opakujte, kým nebude myspan.zip na všetkých zip disky boli skopírované do priečinka C: \ TempFolder \ a premenované na základe ich poradia. Všimnite si myspan.zip na poslednom zip disk nie je potrebné premenovávať.
5. Sledujte pokyny na opravu rozdelenia zip rezeň opraviť rozložené Zip súbor.