نقل دومين

Nahariya نlînayê

أnqul Elên Elnaq Elxasê Bek Lîsnî! *


واحد ناتاق

Arjada إdxal Elmaraz Mîlbîn Edenah

* Hûn ji pişta xwe bavêjin navnîşan û nimûneyên mezraya hilbijartî