Beartas Príobháideachais

(A) An Polasaí seo


Eisíonn na heintitis atá liostaithe i Roinn M thíos an Polasaí seo (le chéile, “DataNumen”,“ Sinne ”,“ sinn ”nó“ ár ”). Dírítear an Beartas seo ar dhaoine aonair lasmuigh dár n-eagraíocht lena mbímid ag idirghníomhú, lena n-áirítear cuairteoirí ar ár láithreáin ghréasáin (ár “Suíomhanna Gréasáin”), custaiméirí, agus úsáideoirí eile ár Seirbhísí (le chéile, “tusa”). Mínítear téarmaí sainithe a úsáidtear sa Bheartas seo i Roinn (N) thíos.

Chun críocha an Bheartais seo, DataNumen Is é Rialaitheoir do Shonraí Pearsanta. Tugtar sonraí teagmhála i Roinn (M) thíos don applicable DataNumen is féidir le heintiteas ceisteanna a fhreagairt faoi úsáid agus próiseáil do Shonraí Pearsanta.

Féadfar an Beartas seo a leasú nó a nuashonrú ó am go ham chun athruithe inár gcleachtais maidir le Próiseáil Sonraí Pearsanta, nó athruithe ar appli, a léiriú.cable dlí. Molaimid duit an Polasaí seo a léamh go cúramach, agus an leathanach seo a sheiceáil go rialta chun athbhreithniú a dhéanamh ar aon athruithe a d’fhéadfaimis a dhéanamh de réir théarmaí an Pholasaí seo.

DataNumen oibríonn sé faoin mbranda seo a leanas: DataNumen.

 

(B) Do Shonraí Pearsanta a Phróiseáil


Bailiú Sonraí Pearsanta: Féadfaimid Sonraí Pearsanta fút a bhailiú:

 • Nuair a dhéanann tú teagmháil linn trí r-phost, teileafón nó ar aon bhealach eile.
 • I ngnáthchúrsa ár gcaidrimh leat (m.sh., Sonraí Pearsanta a fhaighimid le linn d’íocaíochtaí a riar).
 • Nuair a sholáthraímid Seirbhísí.
 • Nuair a fhaighimid do Shonraí Pearsanta ó thríú páirtithe a sholáthraíonn iad dúinn, mar ghníomhaireachtaí tagartha creidmheasa nó gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí.
 • Nuair a thugann tú cuairt ar aon cheann dár Láithreáin Ghréasáin nó má úsáideann tú aon ghnéithe nó acmhainní atá ar fáil ar nó trínár Suíomhanna Gréasáin. Nuair a thugann tú cuairt ar Láithreán Gréasáin, féadfaidh do ghléas agus do bhrabhsálaí faisnéis áirithe a nochtadh go huathoibríoch (mar shampla cineál feiste, córas oibriúcháin, cineál brabhsálaí, socruithe brabhsálaí, seoladh IP, socruithe teanga, dátaí agus amanna ceangail le Suíomh Gréasáin agus faisnéis chumarsáide theicniúil eile) , agus Sonraí Pearsanta a d’fhéadfadh a bheith i gcuid acu.
 • Nuair a chuireann tú do atosú / CV chugainn le haghaidh iarratas poist.

Cruthú Sonraí Pearsanta: Agus ár Seirbhísí á soláthar againn, féadfaimid Sonraí Pearsanta fút a chruthú, mar thaifid ar do chuid idirghníomhaíochtaí linn agus sonraí faoi stair d’ordú.

Sonraí Pearsanta Ábhartha: I measc na gcatagóirí Sonraí Pearsanta fút a d’fhéadfaimis a Phróiseáil tá:

 • Sonraí pearsanta: ainm (neacha); inscne; dáta breithe / aoise; náisiúntacht; agus grianghraf.
 • Sonraí teagmhála: seoladh seolta (m.sh., chun na meáin bhunaidh agus / nó gairis stórála a thabhairt ar ais); lchostseoladh al; uimhir theileafóin; seoladh ríomhphoist; agus sonraí faoi phróifíl na meán sóisialta.
 • Sonraí íocaíochta: Seoladh billeála; uimhir chuntais bhainc nó uimhir chárta creidmheasa; sealbhóir cárta nó ainm cuntasóra; sonraí slándála cárta nó cuntas; dáta 'bailí ó' chárta; agus dáta éaga an chárta.
 • Tuairimí agus tuairimí: aon tuairimí agus tuairimí a roghnaíonn tú a sheoladh chugainn, nó go poiblí lchost fúinn ar ardáin na meán sóisialta.
 • Tabhair faoi deara le do thoil go bhféadfadh Sonraí Pearsanta Íogaire mar a shainmhínítear thíos a bheith san áireamh sna Sonraí Pearsanta fút a phróiseálaimid.

Bunús dleathach chun Sonraí Pearsanta a Phróiseáil: Agus do Shonraí Pearsanta á bPróiseáil i dtaca leis na críocha atá leagtha amach sa Bheartas seo, féadfaimid brath ar cheann amháin nó níos mó de na bunáiteanna dlí seo a leanas, ag brath ar na cúinsí:

 • fuaireamar do thoiliú sainráite roimh ré leis an bPróiseáil (ní úsáidtear an bunús dlí seo ach amháin maidir le Próiseáil atá go hiomlán deonachtary - ní úsáidtear é le haghaidh Próiseála atá riachtanach nó éigeantach ar bhealach ar bith);
 • tá an Phróiseáil riachtanach i ndáil le haon chonradh a fhéadfaidh tú a dhéanamh linn;
 • teastaíonn an Próiseáil le applicable dlí;
 • tá an Phróiseáil riachtanach chun leasanna ríthábhachtacha aon duine aonair a chosaint; nó
 • tá leas dlisteanach againn an Próiseáil a dhéanamh chun ár ngnó a bhainistiú, a oibriú nó a chur chun cinn, agus ní sháraíonn do leasanna, do chearta bunúsacha ná do shaoirsí leas dlisteanach.

Do Shonraí Pearsanta Íogaire a Phróiseáil: Ní dhéanaimid iarracht do Shonraí Pearsanta Íogaire a bhailiú nó a Phróiseáil ar bhealach eile, ach amháin i gcás:

tá an Próiseáil riachtanach nó ceadaithe ag applicable dlí (m.sh., ár n-oibleagáidí tuairiscithe éagsúlachta a chomhlíonadh);
tá an Próiseáil riachtanach chun coireacht a bhrath nó a chosc (lena n-áirítear calaois a chosc, sciúradh airgid agus sceimhlitheoireacht a mhaoiniú);
tá an Próiseáil riachtanach chun cearta dlíthiúla a bhunú, a fheidhmiú nó a chosaint; nó
ní mór dúinn, de réir applicable law, fuair do thoiliú sainráite roimh ré roimh do Shonraí Pearsanta Íogaire a Phróiseáil (mar atá thuas, ní úsáidtear an bunús dlí seo ach amháin maidir le Próiseáil atá go hiomlán deonachtary - ní úsáidtear é le haghaidh Próiseála atá riachtanach nó éigeantach ar bhealach ar bith).

Má sholáthraíonn tú Sonraí Pearsanta Íogaire dúinn (m.sh. má sholáthraíonn tú crua-earraí dúinn ar mian leat go ndéanfaimis sonraí a aisghabháil) ní mór duit a chinntiú go bhfuil sé dleathach duit sonraí den sórt sin a nochtadh dúinn, lena n-áirítear a chinntiú go bhfuil ceann de na bunáiteanna dlí ann tá sé leagtha amach thuas ar fáil dúinn maidir le Próiseáil na Sonraí Pearsanta Íogaire sin.

Na críocha ar féidir linn do Shonraí Pearsanta a Phróiseáil ina leith: Na críocha ar féidir linn Sonraí Pearsanta a Phróiseáil dóibh, faoi réir applicable dlí, cuir san áireamh:

 • Ár Suíomhanna Gréasáin: ár Suíomhanna Gréasáin a oibriú agus a bhainistiú; ábhar a sholáthar duit; fógraíocht agus faisnéis eile a thaispeáint duit nuair a thugann tú cuairt ar ár Suíomhanna Gréasáin; agus cumarsáid a dhéanamh leat agus idirghníomhú leat trínár Suíomhanna Gréasáin.
 • Soláthar Seirbhísí: ár Suíomhanna Gréasáin agus Seirbhísí eile a sholáthar; Seirbhísí a sholáthar mar fhreagairt ar orduithe; agus cumarsáid i ndáil leis na Seirbhísí sin.
 • Cumarsáid: cumarsáid a dhéanamh leat ar bhealach ar bith (lena n-áirítear trí ríomhphost, teileafón, teachtaireacht téacs, na meáin shóisialta, lchost nó go pearsanta) faoi réir a chinntiú go gcuirtear cumarsáidí den sórt sin ar fáil duit i gcomhréir le applicable dlí.
 • Oibríochtaí cumarsáide agus TF: bainistíocht ar ár gcórais cumarsáide; slándáil TF a oibriú; agus iniúchtaí slándála TF.
 • Sláinte agus sábháilteacht: measúnuithe sláinte agus sábháilteachta agus coimeád taifead; agus oibleagáidí dlíthiúla gaolmhara a chomhlíonadh.
 • Bainistíocht airgeadais: díolacháin; airgeadas; iniúchadh corparáideach; agus bainistíocht díoltóra.
 • Suirbhéanna: dul i dteagmháil leat chun do thuairimí a fháil ar ár Seirbhísí.
 • Ár Seirbhísí a Fheabhsú: saincheisteanna a aithint leis na Seirbhísí atá ann cheana; feabhsúcháin a phleanáil ar na Seirbhísí atá ann cheana; agus Seirbhísí nua a chruthú.
 • Acmhainní duine: iarratais ar phoist a riaradh linn.

Voluntary Sonraí Pearsanta a sholáthar agus iarmhairtí neamh-sholáthair: Is deonach an soláthar do Shonraí Pearsanta dúinntary agus de ghnáth beidh sé riachtanach chun conradh a dhéanamh linn agus chun cur ar ár gcumas ár n-oibleagáidí conarthacha i leith tú a chomhlíonadh. Níl aon oibleagáid reachtúil ort do Shonraí Pearsanta a sholáthar dúinn; má chinneann tú gan do Shonraí Pearsanta a sholáthar dúinn, ní bheimid in ann caidreamh conarthach a thabhairt i gcrích leat agus ár n-oibleagáidí conarthacha i leith tú a chomhlíonadh.

 

(C) Sonraí Pearsanta a Nochtadh do thríú páirtithe


Féadfaimid do Shonraí Pearsanta a nochtadh d’eintitis eile laistigh de DataNumen, chun ár n-oibleagáidí conarthacha i leith tú a chomhlíonadh nó chun críocha dlisteanacha gnó (lena n-áirítear Seirbhísí a sholáthar duit agus ár Láithreáin Ghréasáin a oibriú), de réir applicable dlí. Ina theannta sin, féadfaimid do Shonraí Pearsanta a nochtadh do:

 • údaráis dlí agus rialála, arna iarraidh sin dóibh, nó chun críocha aon sárú appli iarbhír nó amhrasta a thuairisciúcable dlí nó le rialachán;
 • cuntasóirí, iniúchóirí, dlíodóirí agus comhairleoirí gairmiúla seachtracha eile chuig DataNumen, faoi réir oibleagáidí ceangailteach conarthachta nó dlíthiúla rúndachta;
 • Próiseálaithe tríú páirtí (mar sholáthraithe seirbhísí íocaíochta; cuideachtaí loingseoireachta / cúiréireachta; soláthraithe teicneolaíochta, soláthraithe suirbhé sástachta custaiméirí, oibreoirí seirbhísí “comhrá beo” agus próiseálaithe a sholáthraíonn seirbhísí comhlíonta ar nós seiceáil liostaí toirmiscthe eisithe ag an rialtas, cosúil le hOifig na SA le haghaidh Rialú Sócmhainní Eachtracha), atá lonnaithe áit ar bith ar domhan, faoi réir na gceanglas a luaitear thíos sa Roinn seo (C);
 • aon pháirtí ábhartha, gníomhaireacht forfheidhmithe dlí nó cúirt, a mhéid is gá chun cearta dlíthiúla a bhunú, a fheidhmiú nó a chosaint, nó aon pháirtí ábhartha chun críocha cionta coiriúla a chosc, a imscrúdú, a bhrath nó a ionchúiseamh nó chun pionóis choiriúla a fhorghníomhú;
 • aon fhaighteoir (í) tríú páirtí ábhartha, i gcás go ndíolfaimid nó go n-aistreoimid ár gcuid nó ár gcuid sócmhainní ábhartha go léir (lena n-áirítear i gcás atheagrú, díscaoileadh nó leachtaithe), ach de réir an appli amháincable dlí; agus
 • féadfaidh ár Suíomhanna Gréasáin ábhar tríú páirtí a úsáid. Má roghnaíonn tú idirghníomhú le haon ábhar den sórt sin, féadfar do Shonraí Pearsanta a roinnt le soláthraí tríú páirtí an ardáin ábhartha meán sóisialta. Molaimid duit beartas príobháideachta an tríú páirtí sin a athbhreithniú sula ndéanann tú idirghníomhú lena ábhar.

Má fhostaímid Próiseálaí tríú páirtí chun do Shonraí Pearsanta a Phróiseáil, cuirfimid comhaontú próiseála sonraí i gcrích de réir mar a éilíonn an applicable dlíthe leis an bPróiseálaí tríú páirtí sin ionas go mbeidh an Próiseálaí faoi réir oibleagáidí conarthacha ceangailteacha: (i) na Sonraí Pearsanta a Phróiseáil de réir ár dtreoracha i scríbhinn roimh ré; agus (ii) bearta a úsáid chun rúndacht agus slándáil na Sonraí Pearsanta a chosaint; mar aon le haon cheanglais bhreise faoi applicable dlí.

Féadfaimid Sonraí Pearsanta faoi úsáid na Láithreán Gréasáin a ainmniú (m.sh., trí na sonraí sin a thaifeadadh i bhformáid chomhiomlánaithe) agus na sonraí gan ainm sin a roinnt lenár gcomhpháirtithe gnó (lena n-áirítear comhpháirtithe gnó tríú páirtí).

 

D) Aistriú Idirnáisiúnta Sonraí Pearsanta


Mar gheall ar nádúr idirnáisiúnta ár ngnó, b’fhéidir go gcaithfimid do Shonraí Pearsanta a aistriú laistigh den DataNumen Grúpa, agus do thríú páirtithe mar a nótáiltear i Roinn (C) thuas, i ndáil leis na críocha atá leagtha amach sa Bheartas seo. Ar an gcúis seo, féadfaimid do Shonraí Pearsanta a aistriú chuig tíortha eile a bhféadfadh caighdeáin níos ísle a bheith acu maidir le cosaint sonraí ná an AE mar gheall ar dhlíthe éagsúla agus ceanglais chomhlíonta cosanta sonraí chuig na cinn a bhfuil feidhm acu sa tír ina bhfuil tú lonnaithe.

Sa chás go n-aistrímid do Shonraí Pearsanta chuig tíortha eile, déanaimid é sin, nuair is gá (agus seachas aistrithe ón LEE nó ón Eilvéis chuig na SA) ar bhonn Clásal Conarthach Caighdeánach. Féadfaidh tú cóip dár gClásail Chonarthacha Chaighdeánacha a iarraidh trí na sonraí teagmhála a chuirtear ar fáil i Roinn (M) thíos a úsáid.

 

(E) Slándáil Sonraí


Tá bearta slándála teicniúla agus eagrúcháin iomchuí curtha i bhfeidhm againn atá deartha chun do Shonraí Pearsanta a chosaint ar scriosadh, caillteanas, athrú, nochtadh neamhúdaraithe, rochtain neamhúdaraithe, agus cineálacha eile Próiseála neamhdhleathacha nó neamhúdaraithe, de réir applicable dlí.

Tá tú freagrach as a chinntiú go seoltar aon Sonraí Pearsanta a sheolann tú chugainn go sábháilte.

 

(F) Cruinneas Sonraí


Glacann muid gach céim réasúnach lena chinntiú:

 • tá do Shonraí Pearsanta a Phróiseálann muid cruinn agus, nuair is gá, coimeádtar suas chun dáta iad; agus
 • déantar aon cheann de do Shonraí Pearsanta a Phróiseálann muid atá míchruinn (ag féachaint do na críocha dá ndéantar iad a Phróiseáil) a scriosadh nó a cheartú gan mhoill.

Ó am go ham féadfaimid iarraidh ort cruinneas do Shonraí Pearsanta a dhearbhú.

 

(G) Íoslaghdú Sonraí


Glacann muid gach céim réasúnach lena chinntiú go bhfuil do Shonraí Pearsanta a Phróiseálaimid teoranta do na Sonraí Pearsanta a éilítear le réasún i dtaca leis na críocha atá leagtha amach sa Bheartas seo (lena n-áirítear Seirbhísí a sholáthar duit).

 

(H) Coinneáil Sonraí


Glacann muid gach céim réasúnach lena chinntiú nach ndéantar do Shonraí Pearsanta a phróiseáil ach ar feadh na tréimhse íosta is gá chun na gcríoch atá leagtha amach sa Bheartas seo. Coinneoimid cóipeanna de do Shonraí Pearsanta i bhfoirm nach gceadaíonn aitheantais ach chomh fada agus a leanas:

 • coinnímid caidreamh leanúnach leat (m.sh., más úsáideoir ár seirbhísí tú, nó má tá tú san áireamh go dleathach ar ár liosta seoltaí agus mura bhfuil tú díliostáilte); nó
 • tá do Shonraí Pearsanta riachtanach i dtaca leis na críocha dleathacha atá leagtha amach sa Bheartas seo, a bhfuil bunús dlí bailí againn dóibh (m.sh., i gcás go gcuirtear do chuid sonraí pearsanta san áireamh in ordú a chuir d’fhostóir, agus a bhfuil leas dlisteanach againn i bpróiseáil na sonraí sin chun críocha ár ngnó a oibriú agus ár n-oibleagáidí faoin gconradh sin a chomhlíonadh).

Ina theannta sin, coinneoimid Sonraí Pearsanta ar feadh ré:

 • aon applicable tréimhse teorann faoi applicable dlí (ie, aon tréimhse ina bhféadfadh aon duine éileamh dlíthiúil a dhéanamh inár gcoinne i dtaca le do Shonraí Pearsanta, nó a bhféadfadh do Shonraí Pearsanta a bheith ábhartha dó); agus
 • tréimhse bhreise dhá (2) mhí tar éis dheireadh an iarratais sincable tréimhse teorann (ionas, má thugann duine éileamh ag deireadh na tréimhse teorann, go dtugtar méid réasúnta ama dúinn fós chun aon Sonraí Pearsanta atá ábhartha don éileamh sin a aithint),

Sa chás go ndéantar aon éilimh dhlíthiúla ábhartha, féadfaimid leanúint ar aghaidh ag Próiseáil do Shonraí Pearsanta ar feadh cibé tréimhsí breise is gá i dtaca leis an éileamh sin.

Le linn na dtréimhsí a luaitear thuas maidir le héilimh dhlíthiúla, cuirfimid srian ar ár bPróiseáil ar do Shonraí Pearsanta chun na Sonraí Pearsanta a stóráil agus a chothabháil, ach amháin a mhéid is gá na Sonraí Pearsanta a athbhreithniú i ndáil le haon éileamh dlíthiúil, nó aon oibleagáid faoi applicable dlí.

Chomh luath agus na tréimhsí thuas, gach ceann acu a mhéid applicable, tá sé curtha i gcrích againn, déanfaimid na Sonraí Pearsanta ábhartha a scriosadh nó a scriosadh go buan.

 

(I) Do chearta dlíthiúla


Faoi réir applicabde réir dlí, d’fhéadfadh go mbeadh roinnt ceart agat maidir le Próiseáil do Shonraí Pearsanta, lena n-áirítear:

 • an ceart rochtain ar do Shonraí Pearsanta a phróiseáilimid nó a rialaíonn muid, nó cóipeanna de, a iarraidh, mar aon le faisnéis maidir le cineál, próiseáil agus nochtadh na Sonraí Pearsanta sin;
 • an ceart ceartú a iarraidh ar aon mhíchruinneas i do Shonraí Pearsanta a Phróiseálaimid nó a rialaíonn muid;
 • an ceart iarraidh, ar fhorais dhlisteanacha:
  • scriosadh do Shonraí Pearsanta a Phróiseálaimid nó a rialaíonn muid;
  • nó srian ar Phróiseáil do Shonraí Pearsanta a Phróiseálaimid nó a rialaíonn muid;
 • an ceart agóid a dhéanamh, ar fhorais dhlisteanacha, i gcoinne Próiseáil do Shonraí Pearsanta uainn nó thar ár gceann;
 • an ceart go ndéanfaí do Shonraí Pearsanta a Phróiseálaimid nó a rialaíonn muid a aistriú chuig Rialaitheoir eile, a mhéid is féidircable;
 • an ceart chun do thoiliú le Próiseáil a tharraingt siar, i gcás ina bhfuil dlíthiúlacht na próiseála bunaithe ar thoiliú; agus
 • an ceart gearáin a thaisceadh le hÚdarás Cosanta Sonraí maidir le Próiseáil do Shonraí Pearsanta uainn nó thar ár gceann.

Ní chuireann sé seo isteach ar do chearta reachtúla.

Chun ceann amháin nó níos mó de na cearta seo a fheidhmiú, nó chun ceist a chur faoi na cearta seo nó faoi aon fhoráil eile den Bheartas seo, nó faoinár bPróiseáil ar do Shonraí Pearsanta, bain úsáid as na sonraí teagmhála a chuirtear ar fáil i Roinn (M) thíos.

Má táimid ag soláthar Seirbhísí duit bunaithe ar orduithe, déantar soláthar den sórt sin Seirbhísí a rialáil le téarmaí conartha a chuirtear ar fáil duit. I gcás neamhréireachtaí idir téarmaí den sórt sin agus an Beartas seo, tá an Polasaí seo forlíontatary.

 

(J) Fianáin


Is éard is fianán ann comhad beag a chuirtear ar do ghléas nuair a thugann tú cuairt ar shuíomh Gréasáin (ár Láithreáin Ghréasáin san áireamh). Déanann sé faisnéis a thaifeadadh faoi do ghléas, do bhrabhsálaí agus, i gcásanna áirithe, do chuid sainroghanna agus do nósanna brabhsála. Féadfaimid do Shonraí Pearsanta a Phróiseáil trí theicneolaíocht fianán, de réir ár Polasaí fianán.

 

(K) Téarmaí Úsáide


Tá gach úsáid a bhaintear as ár Suíomhanna Gréasáin faoi réir ár Téarmaí Úsáide.

 

(L) Margaíocht Dhíreach


Faoi réir applicable law, i gcás inar thug tú toiliú sainráite de réir an aipcable law nó i gcás go bhfuilimid ag seoladh cumarsáide fógraíochta agus margaíochta chugat a bhaineann lenár dtáirgí agus seirbhísí comhchosúla, féadfaimid do Shonraí Pearsanta a Phróiseáil chun teagmháil a dhéanamh leat trí r-phost, teileafón, post díreach nó formáidí cumarsáide eile chun faisnéis nó Seirbhísí a sholáthar a d’fhéadfadh a bheith agat is díol spéise duit. Má sholáthraímid Seirbhísí duit, féadfaimid faisnéis a sheoladh chugat maidir lenár Seirbhísí, arduithe céime atá le teacht agus faisnéis eile a d’fhéadfadh a bheith spéisiúil duit, ag baint úsáide as na sonraí teagmhála a chuir tú ar fáil dúinn agus i gcónaí ag comhlíonadh applicable dlí.

Féadfaidh tú díliostáil ónár liosta ríomhphoist bolscaireachta nó nuachtlitreacha ag am ar bith ach cliceáil ar an nasc díliostála a chuimsítear i ngach ríomhphost nó nuachtlitir a sheolaimid. Tar éis duit díliostáil a dhéanamh, ní sheolfaimid ríomhphoist bhreise chugat, ach féadfaimid leanúint ar aghaidh ag teagmháil leat a mhéid is gá chun críocha aon Seirbhísí a d’iarr tú.

 

(M) Sonraí teagmhála


Má tá aon trácht, ceist nó imní ort faoi aon chuid den fhaisnéis sa Bheartas seo, nó faoi aon cheisteanna eile a bhaineann le Próiseáil Sonraí Pearsanta ag DataNumen, Le do thoil Glaoigh orainn.

 

(N) Sainmhínithe


 • 'Rialaitheoir' ciallaíonn an t-aonán a chinneann conas agus cén fáth a ndéantar Sonraí Pearsanta a Phróiseáil. I go leor dlínsí, tá an phríomhfhreagracht ar an Rialaitheoir appli a chomhlíonadhcable dlíthe cosanta sonraí.
 • 'Údarás um Chosaint Sonraí' ciallaíonn sé údarás poiblí neamhspleách a bhfuil sé de dhualgas dlíthiúil air maoirseacht a dhéanamh ar chomhlíonadh applicable dlíthe cosanta sonraí.
 • 'LEE' ciallaíonn sé an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch.
 • 'Sonraí Pearsanta' ciallaíonn sé faisnéis a bhaineann le haon duine aonair, nó a bhfuil duine aonair inaitheanta uaidh. Tá samplaí de Shonraí Pearsanta a d’fhéadfaimis a Phróiseáil le fáil i Roinn (B) thuas.
 • 'Próiseas', 'Próiseáil' nó 'Próiseáilte' ciallaíonn sé aon ní a dhéantar le haon Sonraí Pearsanta, cibé acu trí mhodhanna uathoibrithe nó nach ea, amhail bailiú, taifeadadh, eagrú, struchtúrú, stóráil, oiriúnú nó athrú, aisghabháil, comhairliúchán, úsáid, nochtadh trí tharchur, scaipeadh nó trí chur ar fáil ar bhealach eile, ailíniú nó teaglaim, srianadh, scriosadh nó scriosadh.
 • 'Próiseálaí' ciallaíonn aon duine nó eintiteas a Phróiseálann Sonraí Pearsanta thar ceann an Rialaitheora (seachas fostaithe an Rialaitheora).
 • 'Seirbhísí' ciallaíonn aon seirbhísí a sholáthraíonn DataNumen.
 • 'Sonraí Pearsanta Íogaire' ciallaíonn Sonraí Pearsanta faoi chine nó eitneachas, tuairimí polaitiúla, creidimh reiligiúnacha nó fealsúnachta, ballraíocht ceardchumann, sláinte choirp nó mheabhrach, saol gnéis, aon chionta nó pionóis choiriúla iarbhír nó líomhnaithe, uimhir aitheantais náisiúnta, nó aon fhaisnéis eile a d’fhéadfaí a mheas a bheith íogair faoi applicable dlí.